Bán KAu(CN)2 68.3%, ban KAu(CN)2 Potassium Gold Cyanide

  Cập nhật 20/04/2015
Bán KAu(CN)2 68.3%, ban KAu(CN)2 Potassium Gold Cyanide

Bình luận với Facebook

- Sản phẩm có thể không hay, nhưng bình luận là phải chất! Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

- Post quảng cáo, spam trong bình luận sẽ bị ban ngay lập tức. Like bình luận hay là 1 nét đẹp văn hóa.

Chờ xác nhận

Mã sản phẩm: 6.1

Giá: liên hệ

DragonChem

Sản phẩm cùng loại