Nông, lâm, ngư nghiệp

Nông, lâm, ngư nghiệpNông, lâm, ngư nghiệp, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản phát triển đã tạo ra nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm phong phú và ổn định cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với quá trình thâm canh tăng năng suất cây trồng và vật nuôi là sự ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất.

Rao vặt Nông, lâm, ngư nghiệp