Sản xuất, công nghiệp

Sản xuất, công nghiệpSản xuất, công nghiệp được cho là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được "chế tạo, chế biến" cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ công nghệ, khoa học và kỹ thuật. phù hợp trong việc sản xuất của nền kinh tế đất nước góp phần phát triển sản xuất cho xã hội.

Rao vặt Sản xuất, công nghiệp