Cung cấp sản phẩm

Nhà cung cấp sản phẩm nơi quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, cửa hàng, hay các sản phẩm do các cá nhân, hộ gia đình sản xuất. Chuyên mục nhà cung cấp sản phẩm được phân ra tạo sự thuận tiện cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất dể dàng kết nối và tìm thấy những sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về số lượng, chất lượng, giá thành cho hàng triệu khách hàng doanh nghiệp, cá nhân đang có nhu cầu về sản phẩm đó. 

Cung cấp sản phẩm tiêu biểu

  • Mạng thư viện
  • Xu hướng tiếp thị
  • Ăn trưa cùng tony
  • QSC