Rao vặt

 Rao vặt miễn phí là diễn đàn đăng tin sản phẩm tin rao vặt của mình lên mạng internet trao đổi mua bán rao vặt miễn phí cùng bán sản phẩm của mình nhưng lại là một hình thức có cho tất cả các sản phẩm mới và sản phẩm cũ, đồng thời cùng đăng tải những thông tin mà không phải là sản phẩm mà chỉ đơn thuần là thông tin tìm hiểu nhau hoặc thông tin về việc làm, trao đổi kinh nghiêm, giới thiệu công ty, doanh nghiệp, hoặc thương hiệu sản phẩm mới…... mua bán rao vặt miễn phí người đăng tin rao vặt cũng cần phải có thông tin rõ rằng, dễ đọc nếu có hình ảnh thì cũng cần đưa lên để minh họa cho thông tin của mình cần đăng tải. mua bán rao vặt miễn phí giúp các doanh nghiệp kinh doanh qua mạng interner giảm chi phí thuê mặt bằng tiếp cận được nhiều khách hàng trong một thời gian ngắn, thông tin lưu trữ lâu trên mạng.