Hàng tồn kho

 Hàng tồn kho thường xẩy ra trong trường hợp cung lớn hơn cầu, do các doanh nghiệp, nhà cung cấp sản xuất hay cung ứng các dịch vụ nhiều hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Thông thường khi kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân thấp và không có sự kích cầu của chính phủ, doanh nghiệp thì hàng tồn kho tăng cao và ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Với đặc trưng của hàng tồn kho người mua, người bán dể dang tìm thấy nhau thông qua chuyên mục này để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho đôi bên.