Doanh nghiệp sản xuất

 Doanh nghiệp sản xuất, nơi kết hợp nguồn lực con người với máy móc, trang thiết bị, chuyên môn kỹ thuật, công nghệ tạo ra những sản phẩm vật chất để đáp ứng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Có hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất với hàng triệu các sản phẩm khác nhau, và họ đang cần sự kết nối, trao đổi hàng hoá, sản phẩm của mình với giá gốc để thúc đẩy quá trình sản xuất cho doanh nghiệp thông qua các doanh nghiệp phân phối, quảng cáo, marketing v.v.

Doanh nghiệp sản xuất tiêu biểu

  • Mạng thư viện
  • Xu hướng tiếp thị
  • Ăn trưa cùng tony
  • QSC