Internet Kiosk

Internet KioskInternet Kiosk, internet ki-ot, internet ki ốt, trạm internet, tram internet, là một loại máy thông dụng trong các cửa hàng, siêu thị, công ty và thư viện hiện nay, giúp người dùng truy cập các nhu cầu cần thiết của mình với tốc độ nhanh chóng. Có các sản phẩm Internet Kiosk dùng các mạng như Internet Kiosk mạng LAN, Internet Kiosk mạng DSL, Internet Kiosk mạng CDMA, Internet Kiosk mạng WLAN…

Sản phẩm Internet Kiosk