Dịch vụ trên mobile - Mobile content

Dịch vụ trên mobile - Mobile contentDịch vụ trên mobile - Mobile content cho phép quý khách truy nhập Internet bằng điện thoại di động qua giao diện GPRS hoặc EDGE, quý khách có thể truy nhập vào các trang web như sử dụng Internet thông thường. Dịch vụ GPRS được kích hoạt mặc định và không cần cấu hình trên điện thoại.

Sản phẩm Dịch vụ trên mobile - Mobile content