Hotswap Tray

Hotswap TrayHotswap Tray Hot-Swap Drive Trays for HP ProLiant, Dell PowerEdge and PowerVault, IBM xSeries, Sun Fire, Fujitsu Primergy, SGI and Compaq servers. Cho các HDD máy chủ, cho server, khi mấy hoạt động bạn có thể kéo ra đi bảo hành học sữa chữa được, không ảnh hưởng nguồi dữ liệu và hoạt động của máy chủ, của server.

Sản phẩm Hotswap Tray

 • Sản phẩm VIP
  còn trống

 • Sản phẩm VIP
  còn trống

 • Sản phẩm VIP
  còn trống

 • Sản phẩm VIP
  còn trống

 • Sản phẩm VIP
  còn trống

 • Sản phẩm VIP
  còn trống

 • Sản phẩm VIP
  còn trống

 • Sản phẩm VIP
  còn trống