Rơ Móoc

Rơ MóocRơ moóc chở khách(Bus trailer), Rơ moóc chở hàng, Rơ moóc kiểu caravan, Rơ moóc chuyên dụng, Sơ mi Rơ moóc. Mua bán cung cấp, tu vấn Rơ moóc các loại. Đây là phương tiện dùng trong vận tải đường bộ, chúng được gắn theo sau xe đầu kéo dùng để chuyên chở hàng hóa.

Sản phẩm Rơ Móoc